Inkomstförsäkring

Som medlem i Sveriges Farmaceuter erbjuder vi dig en av marknadens bästa inkomstförsäkringar som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Sveriges Farmaceuters Inkomstförsäkring

Vår inkomstförsäkring ingår i ditt ordinarie medlemskap. Inkomstförsäkringen medför att du kan få 80 procent av din lön (upp till 80 000 kronor) om du skulle bli arbetslös. Ersättningen betalas ut i längst 120 arbetsdagar.

Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen

Saknar du en inkomstförsäkring är maxersättningen från arbetslöshetskassan 20 020 kronor per månad före skatt. Ersättningens storlek avgörs av den genomsnittliga inkomsten du haft före arbetslösheten i enlighet med a-kassans beräkningar.

Här kan du läsa mer om a-kassan beräkningar.  

Villkoren för Sveriges Farmaceuters inkomstförsäkring är att du ska ha varit medlem i minst 12 månader. Försäkringen gäller till och med utgången av det år du fyller 65 år.

Utöver den inkomstförsäkring som ingår i ditt medlemskap kan du även teckna en tilläggsförsäkring.

Här kan du läsa mer om tilläggsförsäkringen

Ny praxis gällande tillgodoräknande av försäkringstid i tilläggsförsäkring när man kommer från ett förbund utanför Saco:

Fr o m 24 maj  gäller att den som kommer från ett fackförbund utanför Saco kan tillgodoräkna sig försäkringstid i sin tilläggsförsäkring även om man är över 55 år vid övergången. Förutsättningen är att man har tecknat tilläggsförsäkringen i det andra förbundet senast det år man fyller 55 år.

Vill du veta mer?

Akademikernas
Inkomstförsäkring

Öppettider: 8.00 - 16.00
TEL 0770-782050
E-POST kundservice