Inkomstförsäkring

Som medlem i Sveriges Farmaceuter erbjuder vi dig en av marknadens bästa inkomstförsäkringar som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Sveriges Farmaceuters Inkomstförsäkring

Vår inkomstförsäkring ingår i ditt ordinarie medlemskap. Inkomstförsäkringen medför att du kan få 80 procent av din lön (upp till 80 000 kronor) om du skulle bli arbetslös. Ersättningen betalas ut i längst 120 arbetsdagar.

Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen

Saknar du en inkomstförsäkring är maxersättningen från arbetslöshetskassan 20 020 kronor per månad före skatt. Ersättningens storlek avgörs av den genomsnittliga inkomsten du haft före arbetslösheten i enlighet med a-kassans beräkningar.

Här kan du läsa mer om a-kassan beräkningar.  

Villkoren för Sveriges Farmaceuters inkomstförsäkring är att du ska ha varit medlem i minst 12 månader. Försäkringen gäller till och med utgången av det år du fyller 65 år.

Utöver den inkomstförsäkring som ingår i ditt medlemskap kan du även teckna en tilläggsförsäkring.

Här kan du läsa mer om tilläggsförsäkringen

 

Förbättringar i inkomstförsäkringen från den 1 juli 2017!

Studier blir överhoppningsbar tid:
Idag är endast sjukdom och föräldraledighet överhoppningsbar tid i inkomstförsäkringen. Från och med den 1 juli 2017 blir även studier överhoppningsbara.

Förutsättningen för att studier ska vara överhoppningsbara i inkomstförsäkringen är att studierna är överhoppningsbara hos Akademikernas a-kassa.

Studier som överhoppas hos Akademikernas a-kassa:  

 

  • Avslutade heltidsstudier efter fyllda 25 år eller
  • Om heltidsstudier avslutats före fyllda 25 år måste de ha förgåtts av arbete på heltid i minst fem månader.

Arbetsvillkoret i inkomstförsäkringen innebär att man måste ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader inom en ramtid av 18 månader före arbetslöshetens inträde. Ramtiden kan förlängas med s k överhoppningsbar tid i maximalt fem år.

 

Förändringen gäller den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 juli 2017.

 

Från och med den 1 juli 2017 höjs inträdesåldern i tilläggsförsäkringen till 60 år från 55 år. Det innebär att du som fyller 60 år 2017 kan teckna tilläggsförsäkringen hela kalenderåret ut.

 

Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller t o m månadsskiftet innan du fyller 65 år. Tilläggsförsäkringen tecknas via www.inkomstforsakring.com/forbund.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring på tel. 0770-78 20 50 eller e-post kundservice@inkomstforsakring.com.

Ny praxis gällande tillgodoräknande av försäkringstid i tilläggsförsäkring när man kommer från ett förbund utanför Saco:

Fr o m 24 maj  gäller att den som kommer från ett fackförbund utanför Saco kan tillgodoräkna sig försäkringstid i sin tilläggsförsäkring även om man är över 55 år vid övergången. Förutsättningen är att man har tecknat tilläggsförsäkringen i det andra förbundet senast det år man fyller 55 år.

Förbättringar i inkomstförsäkringen från den 1 juli 2017!

Vi har glädjen att meddela förbättringar i inkomstförsäkringen från och med den 1 juli 2017:

Studier blir överhoppningsbar tid:

Idag är endast sjukdom och föräldraledighet överhoppningsbar tid i inkomstförsäkringen. Från och med den 1 juli 2017 blir även studier överhoppningsbara.

Förutsättningen för att studier ska vara överhoppningsbara i inkomstförsäkringen är att studierna är överhoppningsbara hos Akademikernas a-kassa.

Studier som överhoppas hos Akademikernas a-kassa:  

  • Avslutade heltidsstudier efter fyllda 25 år eller
  • Om heltidsstudier avslutats före fyllda 25 år måste de ha förgåtts av arbete på heltid i minst fem månader.

Arbetsvillkoret i inkomstförsäkringen innebär att man måste ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader inom en ramtid av 18 månader före arbetslöshetens inträde. Ramtiden kan förlängas med s k överhoppningsbar tid i maximalt fem år.

Förändringen gäller den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 juli 2017.

Från och med den 1 juli 2017 höjs inträdesåldern i tilläggsförsäkringen till 60 år från 55 år. Det innebär att du som fyller 60 år 2017 kan teckna tilläggsförsäkringen hela kalenderåret ut.

Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller t o m månadsskiftet innan du fyller 65 år. Tilläggsförsäkringen tecknas via www.inkomstforsakring.com/forbund.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring på tel. 0770-78 20 50 eller e-post kundservice@inkomstforsakring.com.

Vill du veta mer?

Akademikernas
Inkomstförsäkring

Öppettider: 8.00 - 16.00
TEL 0770-782050
E-POST kundservice