Välkommen som regional samordnare

De regionala samordnarnas (RS) roll är att vara förbundsstyrelsen och kansliets förlängda arm ut till medlemmarna.

En samordnares uppgift är att arrangera ett antal möten i sin region tillsammans med viss hjälp från kansliet.

RS träffas på kansliet två gånger per år för att byta erfarenheter med varandra. En regionsamordnare arbetar först och främst med professionsfrågor. Regionsamordnaren får ett symboliskt bidrag från förbundet för sin insats. Till sin hjälp har regionsamordnaren en central regionsamordnare på kansliet.

Är du intresserad att bli regionsamordnare för just ditt län?
Kontakta centrala regionsamordnaren Clary Holtendal på förbundskansliet, clary.holtendal@sverigesfarmaceuter.se

Det här är Sveriges Farmaceuters regionsamordnare 2016

Barbro Johansson-Brax, Västra Götalands län, e-post
Parshin Saadatirad, Stockholm och Uppsala län,  e-post
Sandra Jonsson, Västerbottens län, e-post
Claes Wallén, Jönköpings och Östergötlands län, e-post
Agnetha Bergström, Gävleborgs län, e-post
Muhammed Umer, Örebro län, e-post  
Katarina Nilsson Sundström, Norrbottens län, e-post