Välkommen som regional samordnare

De regionala samordnarnas (RS) roll är att vara förbundsstyrelsen och kansliets förlängda arm ut till medlemmarna.

En samordnares uppgift är att arrangera aktiviteter i sin region tillsammans med viss hjälp från kansliet.

Exempel på aktiviteter som anordnats av förbundets regionsamordnare är:

Regionsamordnarna (RS) träffas på kansliet två gånger per år för att byta erfarenheter med varandra. En regionsamordnare arbetar först och främst med professionsfrågor. Regionsamordnaren får ett symboliskt bidrag från förbundet för sin insats. Till sin hjälp har regionsamordnaren en central regionsamordnare på kansliet.

Är du intresserad att bli regionsamordnare för just ditt län?
Kontakta centrala regionsamordnaren Clary Holtendal på förbundskansliet, clary.holtendal@sverigesfarmaceuter.se

Det här är Sveriges Farmaceuters regionsamordnare 2017

Om du har frågor gällande de regionsaktiviteter som anordnas i ditt län eller om du har förslag på aktiviteter som du önskar att regionsamordnaren arrangerar, hör gärna av dig:

Parshin Saadatirad, Stockholm och Uppsala län, e-post
Sandra Jonsson, Västerbottens län, e-post
Claes Wallén, Jönköpings och Östergötlands län, e-post
Muhammed Umer, Örebro län, e-post  
Katarina Nilsson Sundström, Norrbottens län, e-post  
VAKANT, Gävleborgs län
VAKANT, Västra Götalands län


Bilder från våra regionsamordnares populära aktiviteter