Förtroendeuppdrag i en akademikerförening

Uppdrag i en akademikerförening (lokal facklig verksamhet)

Akademikerföreningen representerar alla anställda hos en arbetsgivare som är medlemmar i ett Saco-förbund. Den lokala fackliga verksamheten kan vara olika organiserad. Hos vissa arbetsgivare kan det finnas både en företagscentral styrelse och lokala styrelser på de enskilda arbetsplatserna/verksamheterna. Hos andra finns inte båda och utan endast den ena sorten.

I akademikerföreningen har du vanligtvis ett eller fler av följande uppdrag:

Ledamot av styrelsen för akademikerföreningen

Förhandlingsombud på din lokala arbetsplats

Skyddsombud på din lokala arbetsplats

Kontaktperson på din lokala arbetsplats

Förtroendevald utsedd till ett särskilt uppdrag