Nyfiken på förtroendeuppdrag?

Som förtroendevald på din arbetsplats finns det flera uppdrag, både stora och små. Gemensamt för alla är att Du får inflytande både på din arbetsplats och i förbundet. Tillsammans med dina kollegor har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och utveckling.

Uppdrag som förtroendevald

Som förtroendevald har du ett uppdrag i den lokala fackliga organisationen (akademikerföreningen) och/eller ett uppdrag för Sveriges Farmaceuter.

Uppdrag i Akademikerföreningarna (lokal facklig verksamhet)

Akademikerföreningen representerar alla anställda hos en arbetsgivare som är medlemmar i ett Saco-förbund. Den lokala fackliga verksamheten kan vara olika organiserad. Hos vissa arbetsgivare kan det finnas både en företagscentral styrelse och lokala styrelser på de enskilda arbetsplatserna/verksamheterna. Hos andra finns inte båda och utan endast den ena sorten.

I akademikerföreningen har du vanligtvis ett eller fler av följande uppdrag:

  • Ledamot av styrelsen för akademikerföreningen
  • Förhandlingsombud på din lokala arbetsplats
  • Skyddsombud på din lokala arbetsplats

Uppdrag i Sveriges Farmaceuter

Du kan också ha ett förtroendeuppdrag i Sveriges Farmaceuter:

  • Ledamot i Förbundsstyrelsen
  • Ledamot i valberedningen med uppdrag att föreslå representanter till olika uppdrag i förbundet
  • Ledamot i en sektionsstyrelse (apotek-, industri-, offentlig-, eller studentsektionen)
  • Ledamot i etikrådet
  • Regional samordnare

Alla förtroendevalda har uppdraget att lyssna på medlemmarna, föra medlemmarnas talan och att värva medlemmar samt att representera Sveriges Farmaceuter.

Hjälp och stöd

Som stöd för dig finns följande nyttiga resurser:

Här hittar du Sveriges Farmaceuters handbok för förtroendevalda

Här hittar du de kurser och seminarier som kansliet arrangerar

Här hittar du dokument och material, ladda ned det du behöver.

Här hittar du fler med uppdrag inom din akademikerförening.

Kontakt

Medlemsrådgivning

Ställ din fråga här!

Eller ring in till medlemsrådgivningen:

Tel: 08-507 999 00
Måndag 13.00-16.00
Tisdag 13.00-16.00
Torsdag 9.00-12.00
Fredag 9.00-12.00

Medlemsregistret

Tel 08-507 999 50
Mån-fred 8.30 - 15.00.
Lunchstängt 12.00 – 13.00

E-post

Kontakta kansliet

Kansliet är öppet
09.00-17.00
09.00-16.00 (juni-augusti)

Vi har lunchstängt
12.00-13.00

Tel 08-507 999 00 (vx)
E-post (kansliet)

Här hittar du kontaktuppgifter till kanslipersonalen