Dokument för förtroendevalda

Här hittar du blanketter, mallar och annat som du kan behöva i ditt fackliga arbete.

Bokning av resor

Resor bokas via Akademikerresor på tel 08-619 28 50 eller http://akademikerresor.se/. Bokningar ska alltid ske i enlighet med förbundets resepolicy och det krävs att du anger kostnadsställe vid din bokning (se nedan). 

Önskar du övriga dokument eller mallar, meddela oss då gärna så hjälper vi till. Mejla till info@sverigesfarmaceuter.se

Kostnadsställen att ange vid bokning av resa genom Akademikerresor

Resepolicy 
(Antagen den 14 april 2015.)

Sacos tjänstereseförsäkring

Sacos samlingsförsäkring

Reseräkning

Brevmall

Facklig ordlista

Underrättelse fackligt uppdrag

Handbok för förtroendevalda

Poster för utskrift, värvningskampanj