Förtroendevald

Att vara förtroendevald innebär att andra har gett dig förtroendet att företräda dem och påverka sådant som är viktigt för samtliga på arbetsplatsen. Detta förtroende är något att vara stolt över och ta väl hand om.

Olika uppdrag som förtroendevald

Att vara förtroendevald i Sveriges Farmaceuter kan ske på många olika sätt, du kan vara skyddsombud eller förhandlingsombud på din arbetsplats. Du kan även välja att vara aktiv inom akademikerföreningen på företaget du arbetar.

Alla förtroendevalda har uppdraget att lyssna på medlemmarna, föra medlemmarnas talan, att värva medlemmar samt att representera Sveriges Farmaceuter.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara förtroendevald

Akademikerförening

Akademikerföreningen på en arbetsplats organiserar alla som är med i ett Saco-förbund på arbetsplatsen. Den lokala fackliga verksamheten kan se olika ut. Hos vissa arbetsgivare kan det finnas både en företagscentral styrelse och lokala styrelser. Hos andra finns inte både och utan bara den ena modellen.

Här kan du läsa mer om akademikerföreningen

Sektionsstyrelse

Andra fackliga uppdrag inom Sveriges Farmaceuter är att arbeta inom en sektionsstyrelse:
Här kan du läsa om apotekssektionen
Här kan du läsa om industrisektionen
Här kan du läsa om offentligsektionen
Här kan du läsa mer mo studentsektionen

Etikråd

Brinner du för etikfrågor? Då kan du engagera dig i etikrådet.
Läs mer om etikrådet här

Är du förtroendevald?

Här samlar vi material och information som vi hoppas ska hjälpa dig i ditt uppdrag.

Jag vill engagera mig!

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag för Sveriges Farmaceuter? Kontakta styrelsen för akademikerföreningen på din arbetsplats

Du kan också kontakta marknadsansvarig Martin Götherström,08-507 999 02 på förbundets kansli.

Du kan också fylla i formuläret här, "Intresse för uppdrag".