Vårt yrke: Experter på läkemedel

Farmaceuternas kunskap behövs och finns överallt där läkemedel finns, från det att nya läkemedelssubstanser utvecklas och godkänns till tillverkning av en färdig produkt och slutligen när den används av patienten. Farmaceuter har en grundutbildning till apotekare (300 hp) eller receptarie (180 hp) som ger en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. Den leder till arbete inom i huvudsak läkemedelsindustrin, myndigheter, apotek, landsting, kommuner och universitet.

Rätt använda gör läkemedel stor nytta, räddar liv, botar och ökar livskvaliteten för människor. Fel använda läkemedel ger utebliven effekt och kan till och med orsaka skador och ökat lidande för människor. Fel använda läkemedel kostar också samhället mycket pengar. Därför är apotekares och receptariers kunskaper och insatser för att informera, vägleda och ge råd om hur läkemedlen ska användas mycket viktiga. På sjukhus och äldreboenden, ofta tillsammans med annan hälso- och sjukvårdspersonal, arbetar farmaceuter till exempel med läkemedelsgenomgångar, dvs att gå igenom vilka läkemedel en patient äter och se om dessa påverkar varandra eller om flera läkemedel ges för samma åkomma och något kan tas bort. På apoteket är det självklart att kunden ska träffa en farmaceut för att få hjälp och råd om hur medicinerna ska användas. Inom läkemedelsindustrin arbetar farmaceuter med att forska fram nya läkemedel.

Yrkesgrupper som arbetar med människors hälsa är alltid viktiga för samhället. Men hälsofrågor är också komplexa och därför kan det vara svårt att få uppmärksamhet och gehör för krav och förslag på förändringar. Av det skälet är det angeläget att vi farmaceuter så långt som möjligt uttalar oss gemensamt för att driva utvecklingsarbetet för farmacin och farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter är ett professionsförbund, våra medlemmar har gemensamma intressen och angelägna frågor att arbeta med för att vi tillhör samma yrkeskår. Förbundet stödjer medlemmarna - anställda och chefer - i att utveckla sina yrkesroller och i att göra apotekarnas och receptariernas betydelse i hälso- och sjukvården känd för beslutsfattare, arbetsgivare, patienter och allmänhet.

Arbetet för yrkeskåren bedrivs bl a genom att besvara remisser, kontakta och möta beslutsfattare och media. Som individ får du råd för att utveckla din karriär och stöd när du ska förhandla med din arbetsgivare i olika frågor. När du hamnar i ett yrkesetiskt dilemma, antingen det är akut (t ex en felexpedition) eller av allmän karaktär så finns förbundets etikråd till din hjälp.

Vad heter vi på engelska?

Apotekare heter pharmacist på engelska.

Receptarie översätts närmast till prescriptionist. Det är svårt att hitta en korrekt översättning då yrket bara finns i Sverige, Norge och Finland men inte i några engelskspråkiga länder. I vissa sammanhang kan man använda den korrekta akademiska titeln som då skulle vara Bachelor of Pharmaceutical Sciences.

Sveriges Farmaceuter heter på engelska Swedish Pharmacists Association.

 


 

Se vad vårt systerförbund i Finland gjort!

Vi tar pulsen på...

Åsa Kullgren, utredare.

Vart är apoteksutredningen på väg?

Ett panelsamtal från maj 2016.

Nollvision för LRP

Antagen 22 augusti 2013. Uppdaterad.

Kontakta kansliet

Kansliet är öppet
09.00-17.00
09.00-16.00 (juni-augusti)

Vi har lunchstängt
12.00-13.00

Tel 08-507 999 00 (vx)
E-post (kansliet)

Medlemsregister
08-507 999 50
E-post (medlemsregistret)