Boka arbetsrättslig rådgivning

En av våra medlemsförmåner är arbetsrättslig rådgivning med vår förbundsjurist. Här kan du läsa mer om vilken typ av rådgivning du kan få och hur du bokar en tid.

Sveriges Farmaceuter ger dig som medlem den unika möjligheten att boka personlig arbetsrättslig telefonrådgivning hos vår förbundsjurist.

Vår förbundsjurist ger dig juridisk rådgivning gällande en tvist eller genomgång av avtal. Din fråga kan exempelvis handla om:

  • Lönefordran, krav på semesterlön eller meningsskiljaktigheter mellan dig och din chef gällande arbetsrättsliga regler i lag eller avtal
  • Tolkning av avvikande anställningsvillkor såsom konkurrens- och värvningsklausuler
  • Problematik som har samband med din yrkeslegitimation

Gör så här:

1) Fyll i formuläret nedan: Skriv din fråga och bifoga dokumentation som är av vikt för den juridiska bedömningen, exempelvis anställningsavtal, lönespecifikationer samt andra relevanta dokument och mail.
OBS, har du flera dokument måste du ladda upp dessa separat. Systemet klarar bara ett dokument per uppladdning. Vi jobbar på en lösning på detta.

2) Du får en extern länk för bokning av tid på nästa skärbild. OBS, glöm inte att boka rådgivningstid via denna länk.

När du har fyllt i och skickat in formuläret samt bokat en tid gör vår förbundsjurist en bedömning av situationen. Du kontaktas sedan om ytterligare underlag för en utredningen behövs.

Vid behov bokas en ny rådgivningstid för en fortsatt handläggning av ditt ärende. 

Boka rådgivning