Boka arbetsrättslig rådgivning

En av våra medlemsförmåner är arbetsrättslig rådgivning med vår förbundsjurist. Här kan du läsa mer om vilken typ av rådgivning du kan få och hur du bokar en tid.

Sveriges Farmaceuter ger dig som medlem den unika möjligheten att boka personlig arbetsrättslig telefonrådgivning hos vår förbundsjurist.

Vår förbundsjurist ger dig juridisk rådgivning gällande en tvist eller genomgång av avtal. Din fråga kan exempelvis handla om:

  • Lönefordran, krav på semesterlön eller meningsskiljaktigheter mellan dig och din chef gällande arbetsrättsliga regler i lag eller avtal
  • Tolkning av avvikande anställningsvillkor såsom konkurrens- och värvningsklausuler
  • Problematik som har samband med din yrkeslegitimation

Observera att möjligheten att boka arbetsrättslig rådgivning är stängd men öppnar igen efter sommaren. Kontakta istället vår medlemsrådgivning som har öppet som vanligt, medlem@sverigesfarmaceuter.se