Swisha och bli studentmedlem

Du vet väl om att du som student kan bli medlem genom att swisha in din engångsavgift?

Swish för dig som är student

För att Swisha in din engångsavgift för att bli studentmedlen, följ dessa steg:

1) Skriv mottagare: 123 502 05 65
2) Skriv in belopp: 100
3) Fyll i meddelande (OBS - inga mellanslag): Mail,Personnummer,Utbildningskod*,Lärosäte* Inskrivningstermin*
exempel: hej123@sverigesfarmaceuter.se,ÅÅMMDD-XXXX,A,UU,HT14

Utbildningskod*: A=Apotekarprogrammet, R=Receptarieprogrammet
Lärosäte*: UU=Uppsala universitet; GU=Göteborgs universitet; UMU=Umeå universitet; LNU= Linnéuniversitetet; MH=Malmö högskola
Inskrivningstermin*: När du började dina studier, ange antingen VT eller HT och årtal

Du får hem ett informationspaket med bland annat dina inloggningsuppgifter, som bekräftar att du har blivit medlem. 

Har du frågor? Kontakta nathalie.ahnemark@sverigesfarmaceuter.se