2018-01-31

Äntligen! Sveriges Farmaceuter beviljade främjandemedel 2018

Sveriges Farmaceuter har fått ansökan om främjandemedel för att även fortsättningsvis kunna bedriva projekt SENNA, beviljat av arbetsförmedlingen. Tillsammans med sökande Almega Tjänsteförbunden, Svensk Handel, Sveriges apotekarförening och LIF, kommer vi att upprätthålla projekt SENNAs viktiga arbete.

Projektet syftar till att påskynda nyanlända farmaceuters etablering på arbetsmarknaden genom att synliggöra deras kompetens och främja användadet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Genom projektets koordinator, Bernt Jakobson, kommer projektet att fortsätta viktig informationsspridning och kompetensmatchning för nyanlända farmaceuter. 

Här kan du läsa mer om SENNA

Nyheter

Medlemmar till videoinspelning sökes!

2018-02-16

Sveriges Farmaceuter ska spela in en reklamvideo. Syftet är att visa den viktiga roll farmaceuten...

Fyra nya ledamöter i apotekssektionen

2018-02-15

Nyligen förrättades fyllnadsval till apotekssektionens styrelse. De fyra nyinvalda är: Gunilla...

Nystart på Lloyds Apotek

2018-02-12

Akademikerföreningen på Lloyds ska startas om Många apoteksanställda uttrycker ofta en önskan om...