2017-06-26

Nytt avtal för farmaceuter på apotek påskrivet

För anställda på Apoteket AB, Kronans Apotek, Lloyds Apotek och Apotek Hjärtat har ett treårigt avtal slutits mellan Sveriges Farmaceuter och arbetsgivarparten Svensk Handel. Avtalet skapar förutsättning för en god löneutveckling och innebär en fortsatt satsning på flexpension samt siktar på att lokalt lösa arbetsmiljöproblem kring utlåning av personal.

– Vi har valt att fortsätta med ett sifferlöst avtal eftersom arbetsmarknaden för farmaceuter är så pass bra och med så pass goda möjligheter till löneutveckling, säger Sveriges Farmaceuters förhandlingschef Christer Borg.

Förhandlingar startade redan i februari och avtalet skulle ha varit färdigt vid månadsskiftet april/maj. Den stora stötestenen har varit villkor för utlåning och arbetstidens förläggning, frågor som handlar om var och när man ska jobba.

– Det här är ett avtal som strävar efter att fortsätta utveckla verksamheten lokalt och att hitta lokala lösningar, säger Christer Borg.

I och med det nya avtalet fortsätter satsningen för rätt till flexpension och deltidspension. Under 2017 sker en ökning av avsättning till flexpension med 0,2 % och tredje avtalsåret 2019 sker ytterligare en ökning med 0,3 %. Flexpension innebär rätt att gå ner i arbetstid i högre ålder och att arbetsgivaren avsätter mer pengar till de anställdas tjänstepension.

Sedan tidigare har Sveriges Farmaceuter även slutit ett treårsavtal med Almega med start från första maj i år. Nyheter i detta avtal är möjligheten till flexpension och deltidspension.


Läs avtalen här

Frågor och svar om avtalet med Svensk Handel hittar du här

Nyheter

Medlemmar till videoinspelning sökes!

2018-02-16

Sveriges Farmaceuter ska spela in en reklamvideo. Syftet är att visa den viktiga roll farmaceuten...

Fyra nya ledamöter i apotekssektionen

2018-02-15

Nyligen förrättades fyllnadsval till apotekssektionens styrelse. De fyra nyinvalda är: Gunilla...

Nystart på Lloyds Apotek

2018-02-12

Akademikerföreningen på Lloyds ska startas om Många apoteksanställda uttrycker ofta en önskan om...