2017-10-25

Emma Lager är årets arbetsmiljöhjälte

Farmaceuten Emma Lager har, i hård konkurrens, utsetts till Årets arbetsmiljöhjälte av Sveriges Farmaceuters styrelse.

Emma jobbar på Apotek Hjärtat i Upplands Väsby där hon också är huvudskyddsombud.

Styrelsens motivering lyder: "Emma Lager har varit synnerligen aktiv vid arbetsmiljöinspektioner, arbetsmiljöronder och jobbat för god samverkan mellan fack och arbetsgivare."

– Skyddsombuden är ofta arbetsmiljöns bortglömda hjältar. Vi vill genom detta pris lyfta en av de mer framstående prestationer som gjorts under året, säger Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Kristina kommer att överlämna priset i form av 3000 kronor och ett diplom på måndag klockan tio i Upplands-Väsby, norr om Stockholm, där Emma jobbar.

Speciellt arbetsmiljön på Sveriges apotek är ofta utsatt. Sveriges Farmaceuter har gjort en undersökning av arbetsmiljön på apotek som bland annat visar att:

  • Drygt sju av tio farmaceuter anser att arbetsbelastningen är hög eller mycket hög.
  • Fler än sex av tio upplever stress i hög eller mycket hög utsträckning på arbetsplatsen.
  • Drygt sju av tio upplever att de saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Läs hela undersökningen här

– Arbetsmiljöfrågan är avgörande både för att apoteken ska klara sitt uppdrag att säkerställa att kunder och patienter får och vet hur de ska ta de läkemedel som förskrivits, men också för att branschen ska kunna attrahera och behålla farmaceuterna, säger Kristina Billberg.

Men bra arbetsmiljö kommer inte av sig själv. Det är upp till oss som jobbar i sektorn att nyttja de verktyg som lagen ger oss. Kontakta oss så kan vi tillsammans inleda arbetet med att förbättra villkoren.

Vill du få stöd i att förbättra din arbetsmiljö på din arbetsplats, ta kontakt med Sveriges Farmaceuters Lena Jäger eller Martin Götherström. Ring till Lena på 0709399910, eller Martin på 0709-399902. Mejl går också bra: förnamn.efternamn@sverigesfarmaceuter

Är du inte medlem i Sveriges Farmaceuter – Fackförbundet för receptarier och apotekare? Bli det!

#farmaceut #skyddsombud

Emma Lager, 2017 års arbetsmiljöhjälte

Nyheter

Medlemmar till videoinspelning sökes!

2018-02-16

Sveriges Farmaceuter ska spela in en reklamvideo. Syftet är att visa den viktiga roll farmaceuten...

Fyra nya ledamöter i apotekssektionen

2018-02-15

Nyligen förrättades fyllnadsval till apotekssektionens styrelse. De fyra nyinvalda är: Gunilla...

Nystart på Lloyds Apotek

2018-02-12

Akademikerföreningen på Lloyds ska startas om Många apoteksanställda uttrycker ofta en önskan om...