Löneenkät 2017

Fredag den 27/10 skickades årets löneenkät till förbundets medlemmar. Enkäten skickades till den e-postadress som du angett till vårt medlemsregister. De uppgifter vi efterfrågar avser ditt löneläge i oktober månad 2017. Vi hoppas att du tar dig tid så snart du fått månadens lönebesked att besvara enkäten.

Här hittar du din personliga löneenkät

Syftet med enkäten är att ta fram lönestatistik för farmaceuter som arbetar inom olika områden som apotek, läkemedelsföretag, statliga myndigheter samt landstingsvärlden. Vår statistik är unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick vad gäller löner inom i stort sett samtliga delar av svensk arbetsmarknad där farmaceuter är verksamma.

Löneenkäten ligger till grund för den statistikpublikation som förbundet varje år producerar. Här kan du se 2016 års lönestatistik. Ju tidigare vi får in svar från er medlemmar, desto snabbare kan vi ta fram statistikfoldern som ju ger en unik möjlighet att få överblick över farmaceutlöner.

Dessutom bidrar förbundet med underlag till Saco Lönesök vilket gör att du som medlem får unik tillgång till lönestatistik för de flesta akademikergrupper på svensk arbetsmarknad.

Vi vet att lönestatistiken är en mycket uppskattad medlemsförmån och vi hoppas att du genom att svara på löneenkäten vill bidra till att vi även fortsättningsvis kan producera den bästa statistiken som du och dina förbundskollegor har nytta av!

Om du har frågor om enkäten så skicka ett mejl till Christer Borg, christer.borg@sverigesfarmaceuter.se
Har du problem av teknisk art, kontakta Martin Götherström, Martin.Gotherstrom@sverigesfarmaceuter.se