2015-05-18

Homeopatiska preparat ska inte särbehandlas

Sveriges Farmaceuter tycker att homeopatika och därmed också antroposofiska preparat ska underkastas samma krav på visad effekt som potentiella läkemedel.

– Den här remissen är mycket viktig ur ett principiellt perspektiv, säger Clary Holtendal.

Förbundet menar i remissvaret att våra medlemmar riskerar att hamna i etiska dilemman om apoteken tillhandahåller homeopatiska preparat. Därför ser vi inte att preparaten ens kan förekomma i egenvården.

– En och samma läkemedelslag ska gälla för alla produkter på svenska apotek. Vi ser inget utrymme för särbehandling, säger Clary Holtendal.

I remissen skriver utredarna om de etiska dilemman som hälso- och sjukvårdspersonal hamnar i, men nämner inte apoteksfarmaceuter som hälso- och sjukvårdspersonal.

– Detta har vi med emfas uppmärksammat utredarna på, avslutar Clary Holtendal.

Remissvar 20150518 Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...