2015-03-09

Förslag till reviderad GPP

Detta är inte en remiss i vanlig ordning från något departement eller myndighet utan här har Apoteksföreningen begärt synpunkter på den uppdaterade GPP:n (Good Pharmacy Pracitce) som man nu färdigställer. Här är vårt svar som vi skickade in idag.

Läs hela remissvaret här

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...