2016-01-22

Förordningsförändringar med anledning av Yrkeskvalifikationsdirektivet

Remissen handlar om ändringar i författningstexten för att kunna implementera det nya Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD).

Förbundet har inget att anmärka på vad gäller den juridiska texten. Vi har redan replikerat på YKD i augusti 2014, men passar på att upprepa några av våra synpunkter. Bland annat vänder vi oss emot att Socialstyrelsen ger utländska apotekstekniker receptarielegitimation. Vi upprepar även behovet av fortbildningsföreskrifter.

Remissvar 20160122 Förordningsförändringar med anledning av Yrkeskvalifikationsdirektivet

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Nyheter

Råd vid receptexpediering

2016-10-07

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

2016-08-26

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

Effektiv vård

2016-05-30

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...