Förbundets remissvar

Sveriges Farmaceuter är en viktig remissinstans. Vi besvarar regelbundet remisser från departement, Socialstyrelsen och andra myndigheter i samverkan med aktuell medlemssektion. Detta är ett viktigt sätt att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Har du frågor om våra remissvar, kontakta professionshandläggare Clary Holtendal, 0709-939 99 06, clary.holtendal@sverigesfarmaceuter.se

Remissvar 2016

Råd vid receptexpediering

2016-10-07

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

2016-08-26

Effektiv vård

2016-05-30

Remiss om särskild receptblankett

2016-05-10

Restnoteringar av läkemedel

2016-04-13