2015-04-10

Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning

Pressinbjudan: Sveriges nya regering börjar bli varm i kläderna. Samtidigt genomför TLV en översyn av apotekens handelsmarginal. Pilotstudien kring strukturerade läkemedelssamtal har genomförts och den nationella läkemedelsstrategin går in i en ny fas.

Apoteken är både det första och sista ledet i vårdkedjan. Människor träffar apotekens personal oftare än de träffar övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Farmaceuter på apotek är sista anhalt innan patienten själv ska börja använda sitt läkemedel och dessa har en unik möjlighet att föra en diskussion om patientens läkemedelsanvändning. Allianseregeringen sa sig ha en ambition att förbättra läkemedelsanvändningen, särskilt för äldre. Hur ser den nya samarbetsregeringen på apotekens roll i vårdkedjan och i rollen att förbättra läkemedelsanvändningen?

Inledningstalar gör:

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Samtalar tillsammans med henne gör:

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening

Kristina Niemi, Sveriges Farmaceuter

Samtalsledare: Thony Björk

Tid: 14 april kl 19-20. Lättare förtäring och mingel från kl 18.00.

Var: Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm

Anmälan: Till annika.lundvall@apotekarsocieteten.se. Ange ev. önskemål om specialkost.

Detta är ett samarrangemang mellan Sveriges Farmaceuter, Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten.

Varmt välkommen!

Pressmeddelande 10 april 2015 Apotekens roll för bättre läkemedelshantering

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Nyheter

2,5 miljoner till att översätta kursmaterial till arabiska

2015-11-24

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin ska översätta utbildningsmaterial till arabisk...

Hon är Årets farmaceut

2015-09-25

Bodil Lidström, farm dr och leg apotekare arbetar på E-hälsomyndigheten. Hon får utmärkelsen Året...

Satsningar inom vården välkomnas

2015-09-21

Sveriges Farmaceuter välkomnar resurstillskott till landstingen, snabbare validering av utländska...