IHE Forum 2017: Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa

07 september – 08 september

Plats: Grand Hotel, Lund

Uppföljningar och mätningar av hälsoeffekt vid läkemedelsbehandling görs kontinuerligt, men nyttan av att mäta individers hälsoutfall uppstår först när utfallsmåtten används, till exempel i läkemedelsuppföljningar.

Huvudteman för IHE Forum 2017 är:

• Varför är det viktigt att mäta behandlingsutfall i klinisk praxis? Hur skiljer det sig från klinisk prövning?

• Vilka typer av mått av behandlingsutfall är relevanta och varför? Vem behöver vilka mått? Hur och var kan vi mäta och samla in data för behandlingsutfall, till exempel genom medicintekniska produkter?

• Hur kan utfallsmåtten hjälpa oss att identifiera rätt patientpopulation? Hur mäter vi behandlingsutfall vid kombinationsbehandlingar och hur kan vi använda dessa mått?

• I vilka skeden av en produkts livscykel behöver vi mäta behandlingsutfall och varför? Hur kan utfallsmåtten användas för att bistå en produkts korrekta placering i behandlingstrappan?

• Hur kan vi omvandla utfallsmått av läkemedelsbehandling till värde och använda betalningsmodeller? Vilka praktiska utmaningar finns det och hur löser vi dem?

Plats: Grand Hotel, Lund
Datum: 7-8 september
Arrangör: IHE – Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Program, anmälningsformulär och mer information finns på vår webbsida, www.ihe.se

Kalender
aug
29

29 augusti 11:30

Apotekare på vårdcentral, ett lunchseminarium

Sveriges Farmaceuters kansli, Vasagatan 48, Stockholm
sep
07

07 september – 08 september

IHE Forum 2017: Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa

Grand Hotel, Lund
sep
07

07 september – 08 september

Nationell konferens om kliniska studier

Aula Medica, Stockholm
sep
13

13 september 10:00 – 16:30

Grundkurs för förhandlingsombud

Stockholm, Sveriges farmaceuters kansli, Vasagatan 48
sep
21

21 september 17:15 – 18:00

Årsmöte Akademikerföreningen Apoteket AB

Sveriges Farmaceuter, Vasagatan 48, källarlokal Wasan i Stockholm eller delta via telefon.
okt
03

03 oktober 10:00 – 16:30

Grundkurs för skyddsombud

Stockholm, Sveriges farmaceuters kansli, Vasagatan 48
okt
05

05 oktober 10:00 – 16:30

Kurs: Regler vid arbetsbrist

Stockholm, Sveriges Farmaceuters kansli, Vasagatan 48